Mitä Päivi Räsänen ei sanonut

Päivi Räsänen oli Ville Blåfieldin haastateltavana Radio Helsingin Tasavalta-lähetyksessa 19.11.2014. Radio Helsinki teki haastattelusta uutisen, jonka mukaan Räsänen sanoi näin:

Tasa-arvoinen avioliittolaki olisi YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen.

Radio Helsinki Räsänen

Riemu repesi sosiaalisessa mediassa. Moni veti maidot nenäänsä, otsasuonet pullistelivat. Päivin kanssa ei oltu samaa mieltä.

Tavanomaisten brutalististen kommenttien joukossa oli myös runollisempiin sävyihin yltyneitä tilityksiä.

Olipa Päiviltä siis tosi tyhmästi sanottu.

Mutta mitä hän oikeastaan sanoi?

Nyt ei kannata jättää uutista otsikon tasolle, vaan itse kuunnella Radio Helsingin sivuilta pätkä haastattelua, vaikka kohdasta 21:55 eteenpäin.

Teen asian lukijalle helpoksi ja tarjoan seuraavan litteroinnin:

VB: ”Onko teillä ymmärrystä sellaista ajattelua kohtaan, tai empatiaa sellaista ajattelua kohtaan, että sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat Suomen kansalaiset kokevat olevansa toisarvoisessa asemassa lain edessä, kun puhutaan tästä kysymyksestä [nykyisestä avioliittolaista]?”

PR: ”Toki mä ymmärrän näitä erilaisia näkemyksiä ja olen sitä mieltä, että tietenkään ketään ei saa syrjiä, olipa se ominaisuus mikä tahansa. Eli kyllä kaikkien kansalaisten tulee saada kokea olevansa tasavertaisessa asemassa. Meillähän perustuslakivaliokunta…” [toimittaja keskeyttää]

VB: ”Mutta tämä ei ole teidän mielestänne ristiriidassa tän näkemyksenne kanssa avioliitosta?”

PR: ”Mielestäni se ei ole, ja tähän nimenomaisen kysymykseen myös perustuslakivaliokunta otti muutama vuosi sitten kantaa silloin, kun tätä niinsanottua parisuhdelakia käsiteltiin ja silloin perustuslakivaliokunta totesi, että Suomen perustuslain valossa ei oli syrjivää se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Eikä olisi ollut sekään edes syrjivää, jos tällaista parisuhdelakia ei oltaisi muodostettu. Eli emme me nyt ihan yksin ole siinä näkemyksessä, että on myös perustuslain tulkinta, joka on perustuslakivaliokunnassa tehty. Ja sitten jos ajatellaan vaikkapa YK:n julistuksia, jotka on ihmisoikeuksien tällaisen universaalitulkinnan kannalta merkityksellisiä, niin siellä lähdetään siitä, että jokaisella on oikeus – jokaisella miehellä ja naisella on oikeus solmia avioliitto. Eli siinäkin avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi liitoksi.”

VB: ”Täytyy nyt tarkentaa, että tää on teidän tulkintanne tästä ihmisoikeuksien julistuksesta.”

PR: ”Ei ole. Mä voin lukea senkin. Mulla on sekin mukana, että se on ihan selkeesti siellä todettu. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sanotaan näin, että täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia.”

VB: ”Mutta on teidän tulkintanne, että se tarkoittaa tässä sitä, että heillä on vain keskenään oikeus solmia se avioliitto.”

PR: ”No sitähän sillä ilman muuta tarkoitetaan.”

VB: ”Mä tulkitsen sen eri tavalla.”

PR: ”No kyllä mä väitän, että tulkinta on tarkoitettu nimenomaan näin. Siinähän olisi sanottu muuten, että täysi-ikäisillä ihmisillä on oikeus solmia avioliitto. Eli kyllä siinä puhutaan nimenomaan miehistä ja naisista, joilla on oikeus solmia avioliitto. Mä oon täysin vakuuttunut, että tällä on myös tätä aikanaan tarkoitettu, miesten ja naisten välistä avioliittoa.”

Kommentaari:

Keskustelu kääntyy siihen, onko nykyinen avioliittolaki syrjivä. Päivi Räsänen on sitä mieltä, että se ei ole. Tämän näkemyksensä tueksi hän viittaa ensin kantaan, jonka perustuslakivaliokunta otti reilu 10 vuotta sitten, ja toteaa, etteivät he [kristillisdemokraatit] ”ihan yksin ole” näkemyksessään. Lisäperusteena tälle Räsänen viittaa YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, jossa puhutaan miehen ja naisen oikeudesta solmia avioliitto. Tätä seuraa Räsäsen ja Blåfieldin kiistely ihmisoikeusjulistuksen tulkinnasta.

Toisin kuin Radio Helsingin uutinen kertoo, Räsänen ei väitä, että ajankohtainen lakialoite olisi YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen. Tällaista näkemystä hän ei haastattelussa esitä sen enempää ajatuksen tasolla kuin suorana lainauksena, jollainen on löytänyt tiensä Radio Helsingin uutisen otsikkoon.

Oma kysymyksensä toki on se, onnistuuko Räsänen vakuuttamaan kuulijansa. Se on kuitenkin selvää, että Radio Helsingin (ja muiden tiedotusvälineiden klik, klik) uutisointi Räsäsen sanomisista on harhaanjohtavaa.

Räsäsen haastattelun ymmärtämiseen ei vaadita tohtorintutkintoa. Miksi uutinen kuitenkin välittää virheellisen tiedon?

Hyvä ohje reiluun keskusteluun ja väittelyyn on se, että toisen osapuolen kanta on syytä ilmaista mahdollisimman tarkasti, ja osoittaa kritiikkiä sitten sitä kohtaan. Tähän kannattaa kiinnittää erityistä huomiota silloin, jos keskustelukumppani tuntuu tavattoman ärsyttävältä. Voimakkaat tunteet yleensä häiritsevät arvostelukykyä.

En yleensä kommentoi yksittäisiä julkisuudenhenkilöiden sanomisia, mutta Päivi Räsäsestä on muodostunut jonkinlainen elämää suurempi ilmiö. Someraivon lisäksi uutinen synnytti tukun haastatteluita, joissa professorit ja muut ihmisoikeusasiantuntijat tyrmäsivät Räsäsen ajatuksen (jota hän ei ollut esittänyt).

Ehkä tosiasioissa pitäytynyt uutinen olisi säästänyt lukijat ylimääräisiltä sydämenlyönneiltä.

– – –

edit: ”YK:n ihmisoikeuksien vastainen” korjattu: ”YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen”

51 thoughts on “Mitä Päivi Räsänen ei sanonut”

 1. Radio Helsinki muutti uutisensa otsikkoa. Uusi otsikko on: ”Päivi Räsäsen mukaan YK:n ihmisoikeuksien julistus määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi.” (21.11.2014 klo 12.30)

 2. VB: ”Mutta on teidän tulkintanne, että se tarkoittaa tässä sitä, että heillä on VAIN keskenään oikeus solmia se avioliitto.”

  PR: ”No s i t ä h ä n sillä i l m a n m u u t a tarkoitetaan.”

  Eli asialisesti Räsänen väittää ko julistuksen sallivan liitot v a i n miehille ja naisille. On pelkkä saivartelua vedota siihen ettei Räsänen sano julistuksen suoraan kieltävän muita liittoja!

  1. Se, olisiko tuon ”naiset ja miehet” -tekstin tilalla ollut ”ihmiset”, ei muuta 16. artiklan sisältöä millään tavalla. Siinä ei edelleenkään sanota halaistuakaan sanaa siitä, että miesten ja naisten pitäisi solmia se avioliitto keskenään. Hyvin suorasanaisesti siinä kuitenkin sanotaan, että minkään uskonnollisen syyn takia avioliitto-oikeutta ei saa rajottaa ja tämä tekee Päivi Räsäsen ajamasta agendasta ihan suoraan YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastaisen, jos näin suoraan saa sanoa.

   Minnun mielestäni YK:n ihmisoikeuksien julistuksen olemassaoleva kirjoitusasu on sitäpaitsi ihan perusteltu siitä näkökulmasta, että miehet ja naiset on haluttu mainita erikseen siksi, että myös naisilla on oikeus päättää itse kenen kanssa menee naimisiin. Tämä kirjoitusasu lieneekin siis ennenkaikkea kannanotto pakkoavioliittokäytänteitä vastaan.

   Tämä viesti ei ehkä olisi tullut samalla tavalla esille, jos olisi käytetty pelkkää geneeristä sanaa ”ihmiset”. Tämä ei tosin sitten taas liity mitenkään siihen, että tuossa artiklassa ei edelleenkään sanota, että miesten ja naisten pitäisi mennä naimisiin vain keskenään.

   Minun näkemykseni ja mielipiteeni tästä asiasta ei siis muuttunut pätkän vertaa, vaikka asiaa koskevan uutisen otsikko muutettiinkin. Eikä mielipiteeni muuttunut senkään jälkeen, kun olin lukenut tämän haastattelusta tehdyn litteroinnin (ei ole mahdollisuutta kuunnella itse haastattelua juuri nyt).

   Mielestäni Päivi Räsäsen tulkinta YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta on edelleen vähintäänkin kyseenalainen, eikä millään tavalla oikeutettu.

   1. Kiitos kommentista, Sari! Sen verran tarkennan, että tällä postauksellani oli rajoitettu tarkoitus. Pyrin osoittamaan, että Radio Helsingin uutisen otsikointi ei vastannut tosiasioita. PR ei sanonut eikä pyrkinyt sanomaan, että ”tasa-arvoinen avioliittolaki on YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen”. Sen sijaan hän pyrki tukemaan YK:n ihmisoikeusjulistuksella sitä näkemystään, ettei nykyinen avioliittolaki ole syrjivä. Tämä käy mielestäni ilmi tekemästäni litteroinnista, ja Radio Helsinki tosiaan vaihtoi uutisen otsikointia. Se, onnistuiko PR perusteluissaan ja oliko hänen tulkintansa YK:n ihmisoikeusjulistuksesta oikea, on sitten toinen kysymys.

 3. Kiitos kommentista Seppo. Ei ole kovin yllättävää, jos vuonna 1948 laaditun julistuksen tekijät tarkoittivat avioliitolla nimenomaan miehen ja naisen välistä liittoa. Muut vaihtoehdot eivät olleet tuolloin tapetilla. Kyllähän tämän voi hyvin tunnustaa sellainenkin, joka kannattaa lakialoitetta. Tuossa haastattelussa on selvää, että Räsänen viittaa YK:n julistukseen osoittaakseen, etteivät he [kristillisdemokraatit] ole aivan yksin näkemyksessään. Radio Helsingin uutisoinnissa esittelemää ajatusta ei haastattelusta löydy. Tämän myöntänee myös Radio Helsinki, koska se tänään muutti uutisensa otsikkoa. Lisäksi Päivi Räsänen on tänään ottanut kantaa tähän uutisointiin. Hän kieltää esittäneensä sellaista näkemystä, jollainen Radio Helsingin uutisen otsikossa oli: http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/kotimaa/5089/rasanen_minua_on_siteerattu_vaarin

  1. Jos Räsäsellä ei ollut tarkoitusta käyttää julistusta tukemaan ajatusta avioliitosta v a i n miehen ja naisen välisenä liittona ei hänellä olisi ollut mitän syytä julistukseen vedota eli vain sellaisenan toistaa julistuksen sanomaa, josta ’vain’ sana ja ’keskenään’ sana puuttuvat. Räsänen selvästi lukee julistukseen enemmän kuin siinä on ja ilmaisee tämän implisiittisesti jatkokeskustelussa, mikä hänen tarkoituksensa analyysin kannalta on olennainen: ”Sitähän se ilman muuta tarkoittaa” (eli v a i n miehen ja naisen jne.) Eli jos minä vaikkapa sanon,että tätä autoa saan ajaa v a i n minä, niin kylllä silloin välillisesti kiellän sitä muita ajamasta. Eli Hesarin otsikko oli ehkä muodollisesti väärä, mutta kyllä Räsäsen ajatus ja tarkoitus on ilmiselvä

  2. Olisi tärkeää huomata ja muistaa, että YK:n ihmisoikeusjulistus ei määrittele avioliittoa naisen ja miehen väliseksi. Sen sijaan se määrittelee, että ”jokaisella miehellä ja naisella on oikeus solmia avioliitto”. Räsänen näyttää lisänneen ihmisoikeusjulistukseen sanan ”välilleen” tai ”keskenään”. Tästä seuraa loogisena johtopäätöksenä, että Räsäsen mukaan suhteet, jotka eivät toteuta tätä ihmisoikeusjulistuksessa avioliitolle annettua määritelmää eli miehen ja naisen välisyyttä, eivät ole ihmisoikeusjulistuksen mukaisia vaan sen vastaisia. Räsänen siis antoi ihmisoikeusjulistuksen avioliitolle määritelmän, jota sillä ei julistuksessa ole. Ajatuksen tasolla hän myös ilmaisi, että ne suhteet, jotka eivät täytä tätä avioliiton määritelmää, ovat sen vastaisia. Lainausmerkkien käyttö Radio Helsingin haastattelusta tekemässä uutisotsikossa oli virheellistä.

 4. Seppo, ensimmäisessä viestissäsi varoitit saivartelusta. Kannattaa myös varoa ettei itse sorru sellaiseen.

  1. Antti M- Olen 50 vuotta tehnyt työssäni myös tekstianalyyseja ja tesktejä avatessani olen huomioinut mm. 3 lähtökohtaa: Puhujan/kirjoittajan 1) sanan, 2) tarkoituksen ja 3) pyrkimyksen.
   Po asiassa olennaista ei ole siis vain pintatekstin kirjaimellinen sana vaan ennen kaikkea Räsäsen selkeä pyrkimys käyttää ihmisoikeujulistusta agendansa ajamiseen ja hän tekee sen mielestäni väärinperustein, (anakronistisesti) koska ko julistus ei hänen itsensäkään mukaan ota kantaa homoihin eikä heidän oikeuksiinsa eli olisi ollut irrationaalista sitä edes ottaa asiassa esiin ellei pyrkimys olisi ollut antaa sille samalla po. agendaa tukeva merkitys.

   1. Seppo, tietenkään en ole eri mieltä siitä, etteikö Räsänen pyrkinyt tukemaan sanojaan YK:n ihmisoikeusjulistuksella. Niin hän juuri teki. Sen lisäksi kirjoitin: ”Oma kysymyksensä toki on se, onnistuuko Räsänen vakuuttamaan kuulijansa.” Otin kantaa vain siihen, että Radio Helsingin uutinen oli harhaanjohtavasti laadittu. Otsikko ei noussut haastattelun sisällöstä, vaan se oli (ilmeisesti) toimittajan pidemmälle mennyttä omaa päättelyä.

    1. Räsäsästä ei siteerattu otsikossa sananmukaisesti oikein, mutta hänen tarkoituksensa ja pyrkimyksensä tulivat haastatelussa aivan selkeästi ilmi, joten ei jutun sisältö Räsästä väärin kohdellut. Aiheetta enempään.

 5. Hyvä muistutus siitä, ettei kannata ottaa median tekemiä tulkintoja sanatarkkoina lainauksina. Julistuksen perusteluihin vetoaminen on mielestäni joka tapauksessa ongelmallista, mutta on silti vivahde-eronsa otsikoissa ja sanomisissa. Blogit ovat oma juttunsa, niissä poliitikot eivät voi väittää että joku muu olisi siteerannut väärin (kun kyseessä siis heidän oma bloginsa…) Olin syvästi kiitollinen kun lausuttuani eräästä kontroversaalista asiasta löysin haastattelusta keskusteluketjun, jossa ymmärrettiin artikkeliin kiteytetyn virkkeen ja alkuperäisten muotoilun välinen ero eikä julistettu kostoa ja tulikiveä ilman keskustelua…

  1. Suomen Lääkäriliitto on tukenut tuota ajatusta silloin 1970-luvulla kun abortit tuli lailliseksi, mutta tällä hetkellä (ja käsittääkseni jo pitkään) Lääkäriliitto on tuota aloitetta vastaan. Eli väärää, tai oikeastaan vähän pahemmanlaatuisesti vanhentunutta tietoa Räsäsellä tuosta asiasta, mikä toki pistää sekin miettimään, sillä hänhän on meidän sisäasioista vastaava ministeri, jolla luulisi olevan ajantasaiset tiedot asioista…

   1. Onhan meillä paljon ministereitä, jotka eivät tiedä salkkunsa asioista juuri mitään. Ei Päivi siinä poikkeusta tee. Jotenkin vain tuntuu, että hän saa lokaa niskaansa poikkeuksellisen paljon, jopa vihapuheita, vaikka samat ihmiset väittävät olevansa suvaitsevaisuuden asialla. Itse en ole Päivin fani, enkä läheskään aina hänen kanssaan samaa mieltä, ihmettelen silti miksi häntä haukutaan niin paljon. Tai en ihmettele, hän on tunnustava kristitty, arvonsa Raamatusta ammentava, ja kristittyjen pilkkaaminen on Suomessa useimpien mielestä ihan ookoo.

 6. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus – 16. artikla:
  1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.
  2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.
  3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.
  Tiedoksi:
  Tekstin ”2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta” kiinankielisessä versiossa mainitaan erikseen mies ja nainen.
  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=chn
  Googlen konekäännös:
  https://translate.google.fi/translate?sl=zh-CN&tl=fi&js=y&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FUDHR%2FPages%2FLanguage.aspx%3FLangID%3Dchn&edit-text

 7. YK:n ihmisoikeuksjulistituksen artikla 2, joka säätää seuraavien artiklojen tulkinnan:

  ”Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.”

  ”JOKAINEN”, ”TAI MUUHUN TEKIJÄÄN”. Ei tässä ole mitään tulkinnanvaraa. Julistus ei sano, että avioliiton voivat solmia vai mies ja nainen _keskenään_.

  Piste.

 8. Kyllä tämä on mennyt mahdottomaksi tämä keskustelu asiasta, YLE suurin puolueellinen lakia kannattava, mutta YLEä on vaikea saada tasapuoliseksi. Kansanäänestys asiasta eduskuntavaalien jälkeen niin nähdään.

 9. Toimittaja Blåfield ei välttämättä ole niin yksisilmäisen tyhmä kuin miltä vaikuttaa vaan käyttää tilaisuuden provosoida Päivi Räsästä ja Radio Helsinki taas uutisoinnillaan pyrkkii provosoimaan kuulijansa. Päivi R. näyttää vastaavan hyvin ja hieman vaikuttaa Blåfield provosoituvan siitä. Radio Helsinki ei journalistisesti katsottuna vaikuta tasapuoliselta eikä älylliseltä mediakanavalta mutta kuka muukaan sitä tekee?

  1. Eikös se nyt ole oikeutettua argumentointia, eikä provosoimista, kun toimittaja painostaa Räsästä kyseenalaisen väittämän/tulkinnan vuoksi?

 10. Ville B. ja Radio Helsinki älyllisen epärehellisyyden ja saivartelun mannekiineja. Toimimalla rehellisesti olisivat saaneet asiallisen ja totuudenmukaisen haastattelun. Putinismi ryöstäytyi taas kerran valloilleen.

 11. Tervetuloa kaikille uusille keskustelijoille! Toivon että kommentit pysyvät asiallisina. Some on pullollaan ala-arvoista ihmisten parjaamista. Haluan pitää blogini sellaisesta vapaana vyöhykkeenä. Toimittaja Blåfieldiin kohdistuneet viittaukset eivät ole kovin korrekteja.

 12. Niin oli Räsäsen taustaltaan mikä tahansa, valehtelu ja faktojen ”vääristely” on aina väärin. Varsinkin hänen asemassaan ministerinä.

  1. Tämä ei ole parjaamista, kommenttina miksi media välillä ”hyökkää” Räsäsen kimppuun, on se että median perimmäinen tarkoitus on valvoa parlamenttia. Räsänen on useaan kertaan osoittanut olevansa pätemätön tehtäviensä vaatimalle tasolle (sitä en mene sanomaan onko muitakin ministereitä samallalailla)
   Mutta Räsäsen suosio perustuu hänen kirjavaan kannattaja kantaansa jotka kyllä ihailtavasti nousevat aina häntä puolustamaan.

   1. Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi. Suora lainaus siksi että tämä blogi ei olisi eikä tulisi pullolleen ala-arvoista ihmisten parjaamista. ”..median perimmäinen tarkoitus on valvoa parlamenttia. Räsänen on useaan kertaan osoittanut olevansa pätemätön tehtäviensä vaatimalle tasolle”.

    Median tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että se välittää oikeaa ja totuudenmukaista tietoa. Siitä syystä median on alistuttava kansalaisten valvontaan. Kansalaisetkaan eivät voi syytää mielikuvituksestaan ulos mitä tahansa.

    Ujo toivomukseni onkin että kun ”Räsänen on useaan kertaan osoittanut olevansa pätemätön tehtäviensä vaatimalle tasolle”, niin mielelläni lukisin nämä useat kerrat ja asiat , jolloin ja joissa Räsänen on osoittanut olevansa pätemätön tehtäviensä vaatimalle tasolle.

    Tiedän, että lisäkseni toisetkin ovat kiinnostuneita Räsäsen henkilöön kohdistuvista ammatillisista syytöksistä.

    1. Ehkäpä tärkein epäkohta on uskonnon sekoittaminen poliittiseen päätöksentekoon. Valitettavasti asia nyt vaan on niin, ettei nyky-yhteiskunnassa voida päättää koko kansaa koskevia asioita sen perusteella, että uskotaan johonkin asiaan. Tietoon, järkeen ja yleiseen hyvään perustuva päätöksenteko on paljon tärkeämpää.

  2. Kiitos kommentista. Olisihan se hienoa, jos Räsäseen kohdistuneet viittaukset pysyisivät tosiasioissa, eikä tahallisessa tai tahattomassa väärin tulkinnassa. Tahattoman väärintulkinnan voi aina korjata ja pyytää anteeksi erehdyksensä, jolloin uskottavuus säilyy ja mahdollisesti palautuu. Tahallinen tapaus onkin jo vaikeampi asia, jota jokaisen tulee pohtia peilin edessä. Usein auttaa jos havaitsee oman maailman kutistuneen oman peilikuvan kokoiseksi. Kolmantena pyöränä näyttää kentällä liikkuvan mielikuvituksen tulkinnat. Jokainen oman murrosiän hyvällä arvosanalla läpäissyt osaa palata ongelman lähtökohtaan mistä kulloinkin on oikeasti kysymys, näin pysyvät myöskin johtopäätökset itse asiassa ja esim. Keskon kauppias noudattaa omaa sopimustaan, eikä ala raahata puotiinsa S-Marketin tavaraa. Jos Keskon kauppias kuitenkin tekee näin, hän saa ympäristön naurut osakseen jos alkaa vielä selitellä, että kun tällaista kuitenkin maailmassa tapahtuu, sen täytyy olla oikein.

  3. Missä asiassa Räsänen on valehdellut ja vääristänyt faktoja?

 13. Harmillinen automaatti korjaus. Tarkoitus oli tietenkin sanoa: kannattajakuntansa

 14. Hyvä kirjoitus Mustakalliolta! Tätä ihmisoikeussopimuksen ilmaisua voi tulkita tekstin mukaan kahdella lailla. On kuitenkin varsin ilmeistä, että vuonna 1948 sillä on tarkoitettu miehen ja naisen välistä avioliittoa.
  Sen sijaan on mielenkiintoista, ettei media ole puuttunut mitenkään siihen, että sp-neutraalia avioliittoa ajetaan mm. SDP:n pj:n toimesta ihmisoikeusasiana. Kuitenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on peräti tänä kesänä vahvistanut suuressa jaostossa aiemmin 15.11.12 annetun Suomea koskevan ratkaisun, jossa todettiin, että ”EIS 12 artikla suojasi perinteistä avioliittoa miehen ja naisen välillä” ja että ”EIS 12 artikla ei perustanut sopimusvaltioille velvollisuutta myöntää samaa sukupuolta oleville oikeutta päästä avioon.” Sellaista velvollisuutta ei päätöksen mukaan voitu perustaa myöskään EIS 8 eikä 14 artiklaan. Eli Euroopan ihmisoikeussopimus (jossa on jotakuinkin sama ilmaisu) ei vaadi avioliittolain muuttamista ja silti tällaista tietoa viljellään minkä keritään jopa ministeritasolla.
  Aika monella toimittajalla tuntuu olevan tarve saada erityisesti Räsäsen sanomisista joku kohu aikaan. Aivan samaa intoa en ole havainnut muiden suhteen.

  1. Marika Visakorpi, YK:n ihmisoikeusjulistus ei määrittele avioliittoa eikä sen osapuolia. Sen sijaan se määrittelee, että naisella ja miehellä heidän ominaisuuksiinsa katsomatta, on oikeus solmia avioliitto. Vuodella 1948 ja sen aikaisilla käsityksillä ei julistuksen sinänsä oivallisen sanamuodon perusteella ole merkitystä. Universaaleja ihmisoikeuksi, joihin Räsänenkin viittasi, ei siis pidä sitoa vuonna 1948 kenties vallinneisiin erilaisiin käsityksiin avioliitosta, julistus ei määrittele avioliittoa vaan ihmisoikeuksia ja käsite universaali tarkoittaa kaikkia koskevia, ei kaikkia paitsi niitä-ja-niitä koskevia.

   Avioliiton määrittely jää julistuksessa kunkin sopimuksen ratifioineen maan omaksi asiaksi. Jossakin avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen välinen, jossakin avioliitossa sukupuolineutraali ja jossakin myös useamman kuin kahden henkilön välinen (moniavioisuus). Nämä kaikki ovat mahdollisia ja toteuttavat ihmisoikeusjulistuksen sisällön, jonka mukaan oikeus solmia avioliitto on miehellä ja naisella.

   Oikeus solmia avioliitto on siis myös homoseksuaalilla, kristityllä, buddhalaisella, epilepsiaa sairastavalla, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuuluvalla jne. miehellä ja naisella. Siinä mielessä homoseksuaalin miehen ja homoseksuaalin naisen oikeus solmia avioliitto on ihmisoikeuskysymys aivan kuten kenen tahansa miehen ja naisen.

 15. Demarit voivat ajaa ko. avioliittolakia aivan hyvin ihmisoikeuasiana ko. julistuksenkin perustuen, esim. artikla 12. pohjalta. Ja koko julistuksen eetoksen pohjalta. Eivät ihmisoikeudet suinkaan ko 16. artiklaan tyhjene.

 16. Antti Mustakallio, olet retoriikan ja puhetaidon kouluttaja ja moitit Radio Helsinkiä virheellisestä uutisoinnista.

  Päivi Räsänen väitti, että YK:n ihmisoikeusjulistus määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Omassa kommentissasi vahvistat jakavasi tämän virheellisen näkemyksen. Tästä Räsäsen lausumasta, joka on litteroinneissasi luettavissa, on aukottomasti johdettavissa, että samaa sukupuolta olevien liitto ei täytä tätä väitettyä avioliiton määritelmää ja on siksi ihmisoikeusjulistuksen vastainen. Räsäsen käsitykseen, jonka kommenttisi perusteella näytät jakavan, sisältyy ajatus, että ihmisoikeusjulistus määrittelee avioliiton sisällön (”naisen ja miehen välinen”). Mikäli avioliitto ei ole tämän määritelmän mukainen, se on sen vastainen. Näin Radio Helsinki perustellusti päätteli. Ehkä tässä kohtaa olisi nyt perusteltua huomauttaa tekstisi mukaisesti, että tämän asian ymmärtäminen ei vaadi tohtorinhattua.

  On siis edelleen kysyttävä perusteluita sille moitteelle, jonka esitit Radio Helsinkiä kohtaan. Kirjoituksesi pääviesti oli, että pitäisi pitäytyä tosiasioissa ja että Radio Helsinki välitti virheellisen tiedon. Blogisi kommenttiosiossa on esitetty näitä tosiasioita ja perusteltu sitä, että Radio Helsingin välittämä tieto ei tosiasiallisesti ollut virheellinen.

 17. Kiitos kysymästä, Jani. Jos luet postaukseni ja keskustelun tarkasti, ymmärrät kyllä varmaan pointtini. Radio Helsinki muutti otsikkoaan, ja Räsänen itse kommentoi mm. seuraavasti (ts.fi):

  ”Räsäsen mukaan hän halusi radiohaastattelussa vain painottaa, etteivät ihmisoikeusnäkemykset edellytä avioliittolain muuttamista.

  – En väitä, että tässä julistuksessa kiellettäisiin naisten ja miesten välinen avioliitto ja että Ruotsin lainsäädäntö olisi ihmisoikeussopimuksen vastainen.” (http://bit.ly/1rd6J5a)

  En tiedä tarkasti, mitä YK:n ihmisoikeusjulistuksen laatijat ovat avioliitolla ajatelleet. Minusta on aika luonteva ajatus, että heillä oli mielessään miehen ja naisen välinen avioliitto, koska siten avioliitto tuolloin ymmärrettiin. Jätän kuitenkin kiistelyn tästä asiasta muille, eikä sillä ole merkitystä postaukseni pointille.

  Räsänen itse oli ja varmaan on edelleen sitä mieltä, että YK:n julistuksessa avioliitolla tarkoitetaan miehen ja naisen välistä liittoa. Siksi hän käytti sitä tukenaan pyrkiessään osoittamaan, ettei nykyinen avioliittolaki ole syrjivä.

  Mielestäni voidaan perustellusti olla sitä mieltä, että vaikka YK:n julistuksessa avioliitto ajateltaisiinkin miehen ja naisen väliseksi liitoksi, ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että muunlaiset avioliitot olisivat ”julistuksen vastaisia”. Eihän julistuksen ajatuksena ole pyrkiä määrittelemään avioliittoa vaan määrittelemään ihmisten oikeuksia ja vapauksia.

  Niinpä tuo esittämäsi ”aukoton johtaminen” ei ole aukotonta.

  Epäilemättä Radio Helsinginkin toimituksessa yritettiin johtaa aukottomasti, jolloin saatiin taiottua otsikkoon virke, joka ei vastannut haastattelun sisältöä.

  Noin yleisesti ottaen olen vahvasti sitä mieltä, että *kaikkia* julkisuudessa annettuja lausuntoja – oli niiden lausuja kuka tahansa – olisi syytä pyrkiä tulkitsemaan niiden omien intentioiden mukaisesti. Tämä käy yleensä ilmi laajemmasta kontekstista.

  Tavallisesti parin virkkeen irrottaminen mistä tahansa haastattelusta ja ”ajatusten johtaminen” niistä vie metsään. Paraatiesimerkki tällaisesta on taannoinen ns. hihamerkkikohu. Turun Sanomat väitti, että eduskunta-avustaja Helena Eronen vaati ulkomaalaisille hihamerkkejä. Kirjoitin aiheesta tuolloin pari riviä: http://bit.ly/1qTOAPd

  1. Antti, hyvä puoli tässä on se, että asiaa voidaan tarkastella puhtaasti siltä pohjalta, mitä Räsänen sanoi ja mitä siitä puolestaan voidaan sanoa. Asian tarkastellussa ei siis tarvitse ottaa kantaa YK:n mahdolliseen näkemykseen ollenkaan, pelkkä Räsäsen näkemyksen tarkastelu on oleellista, mikä helpottaa asian ruotimista.

   *Räsäsen mukaan* ihmisoikeusjulistus määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Tällöin, Räsäsen ajatusta seuraten, avioliitot, jotka eivät täytä tätä määritelmää eli samaa sukupuolta olevien liitot, eivät ole ihmisoikeusjulistuksen mukaisia vaan sen vastaisia. Tämä asia *on* yksiselitteinen ja aukoton ja juuri tähän Radio Helsinki perusti uutisointinsa.

   Kokonaan toinen seikka on sitten se, että julistuksen ajatuksena, kuten molemmat nyt totesimme, ei ole pyrkiä määrittelemään avioliittoa: ” Eihän julistuksen ajatuksena ole pyrkiä määrittelemään avioliittoa vaan määrittelemään ihmisten oikeuksia ja vapauksia”. Mutta tämä ei enää ole Räsäsen käsitys vaan päinvastoin Räsäsen mukaan julistus nimenomaisesti määrittelee avioliiton – naisen ja miehen väliseksi. ”Ihmisoikeusjulistus määrittelee avioliiton” ja ”ihmisoikeusjulistus ei määrittele avioliittoa” ovat väittämiä, jotka eivät voi olla voimassa yhtä aikaa. Räsäsen käsitys vastaa ensin mainittua, jälkimmäinen taas on sille päinvastainen ja sen poissulkeva.

   Perustelusi aukollisuudelle löytyvät siis Räsäsen käsitykselle päinvastaisesta näkemyksestä. Radio Helsinki sen sijaan arvioi ainoastaan sitä, mitä Räsänen oli omana kantanaan esittänyt.

   Nuo Räsäsen myöhemmin esittämät kommentit puolestaan pyrkivät selittämään asiaan toisin. ”Sen sijaan olen osoittanut, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten YK:n ihmisoikeusjulistus eivät edellytä avioliiton muuttamista sukupuolineutraaliksi, kuten usein väitetään, Räsänen sanoo päivityksessään.” Tämä on totta, mutta ei muuta Radio Helsingin johtopäätöstä virheelliseksi. Radio Helsinkihän otti kantaa vain siihen *Räsäsen*, ei YK:n, näkemykseen, että julistus *määrittelee* avioliiton miehen ja naisen väliseksi, mikä määritelmä sulkee pois liitot, joiden osapuolet ovat samaa sukupuolta.

 18. Jani, erimielisyytemme ydin on tässä toteamuksessasi:

  ”Tällöin, Räsäsen ajatusta seuraten, avioliitot, jotka eivät täytä tätä määritelmää eli samaa sukupuolta olevien liitot, eivät ole ihmisoikeusjulistuksen mukaisia vaan sen vastaisia. Tämä asia *on* yksiselitteinen ja aukoton ja juuri tähän Radio Helsinki perusti uutisointinsa.”

  Sinä pidät asiaa yksiselitteisenä ja aukottomana. Itse näen asian toisin. Vaikka olisikin niin, että YK:n ihmisoikeuksien julistuksen maininnassa avioliitosta tarkoitetaan sitä, että mies ja nainen voivat keskenään sen solmia, se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö muunlaisia avioliittoja voisi olla ja etteivätkö nämä liitot voisi olla linjassa YK:n ihmisoikeusjulistuksen kanssa.

  Luulen että pointtimme ovat tulleet nyt selviksi.

  1. Antti, huomautan kuitenkin, että nimenomaisesti totesin, että tässä ei nyt tarvitse lainkaan ottaa kantaa tai ratkaista YK:n kantaa. Toki YK:n julistuksen mukaan voi olla monenlaisia avioliittoja, kuten totesimme. Räsänen oli kuitenkin tästä eri mieltä ja juuri sitä asiaa uutisointi koski. Ja myös tässä keskustelussa kyse on yksinomaan Räsäsen kannanotosta enkä totta puhuen oikein ymmärrä, miksi suuntaan keskustelun nyt YK:n julistuksen tarkoitusperien pohtimiseen.

   Räsäsen mukaan julistus määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Tästä asiasta ei liene mitään epäselvyyttä. Miten avioliitto, joka ensin määritellään naisen ja miehen väliseksi, voisi tästä määritelmästä yksiselitteisesti poiketen olla myös miehen ja miehen välinen? Tämä on mahdollista ainoastaan siten, että avioliittoa ei määritelläkään naisen ja miehen väliseksi. Räsänen (ja näemmä myös aiemmin piispana toimineen Eero Huovinen) kuitenkin lähtee juuri siitä, että julistus määrittelee avioliiton eri sukupuolta olevien väliseksi asiaksi.

   Otan esimerkin. Suomen ev. lut. kirkko määrittelee avioliiton yhden naisen ja yhden miehen väliseksi. Tämä määritelmä tarkoittaa aukottomasti, että samaa sukupuolta olevat parit eivät voi avioitua kirkossa. Mikäli sinun Räsäsen kannanottoa selittävää perusteluketjuasi olisi uskominen, voitaisiin kirkossa vihkiä avioliittoon jo nykyisellään myös kaksi miestä tai kaksi naista ja se olisi silti kirkon avioliittomääritelmän mukaista.

 19. Hei Antti ja kiitos tekstistäsi!

  Olisitko voinut vielä vinkata, että onko kommenteissakin esiintyvä vastakkainasettelu jotain tämänkaltaista:

  VB: ”Mutta on teidän tulkintanne, että se tarkoittaa tässä sitä, että heillä on vain keskenään oikeus solmia se avioliitto.”

  PR: ”No sitähän sillä ilman muuta tarkoitetaan.”

  VB:n sanoihin ”heillä on vain keskenään oikeus solmia se avioliitto” PR vastaa, että ”kyllä mielestäni julistuksessa taataan vain miehen ja naisen välinen avioitumisoikeus”, jota PR myöhemmin tarkentaa ts.fi:ssä ”että ei tuo kuitenkaan ole muita ’avioliittomuotoja’ poissulkeva tai kieltävä, mutta ei kyllä edellytäkään niitä.”

  Tätä selitystapaa vastaan toiset taas tosiaan väittävät PR:n vastauksen tarkoittaneen, että ”koska tuossa puhutaan vain miehestä ja naisesta, niin se tarkoittaa, että muilla ’avioliittomuodoilla’ ei ole missään tapauksessa oikeutta, vaan ne nimenomaan ovat kiellettyjä”.

  Äh, kun näyttää että kommentoit juuri 23.11.2014 KLO 15:38 ensimmäisen selitystavan puolesta, ja silti Jani Salminen edelleen klo 23.11.2014 KLO 17:16 väittää toista tulkintatapaa oikeaksi.

  Antti mistä tässä peitsentaittamisessa oikein on kyse?

 20. Oi olitkin Antti juuri ehtinyt vastata ennenkuin sain kommenttini lähetettyä. Jos kuitenkin on vielä jotain ajatusta ”mistä tässä on kyse”, niin mielenkiinnolla luen sen.

 21. Tuomas, minun mielestäni kyse on tässä siitä, että olen yrittänyt katsoa, miten Räsänen on tuossa haastattelussa YK:n ihmisoikeusjulistusta pyrkinyt käyttämään. Mielestäni hän on halunnut tukea ihmisoikeusjulistuksella sitä näkemystään, ettei nykyinen avioliittolaki ole syrjivä.

  Tähän voi heittää sitten sen kritiikin, että kyllähän Räsänen tuossa kannattaa sitä ajatusta, ”heillä [miehellä ja naisella] on vain keskenään oikeus” solmia avioliitto. Tästä keskustelun ohikiitävästä hetkestä on päätelty, että Räsäsen mielestä YK:n ihmisoikeusjulistus sulkee pois muunlaiset kuin miehen ja naisen keskinäiset avioliitot, ja siitä on päätelty Räsäsen suuhun uutisen otsikko.

  Itse pidän korrektina sitä, että ihmisten pyrkimyksiä ja päämääriä yritetään ymmärtää laajassa kontekstissa. Yleensä mennään tarkoitushakuisuuden tielle, jos napataan haastatellulta pari sanaa ja päätellään niiden pohjalta, mikä hänen ”todellinen” näkemyksensä jostain asiasta on. Jos tälle linjalle haluaa lähteä, ainakin olisi hyvä tarkistaa haastatellulta jälkeen päin, onko hän todella tätä mieltä.

 22. Tuomas, jospa minäkin keskustelun osapuolena vähän valotan aatoksiani. Lähdin kommentoimaan Antin kirjoitusta, koska hän oli päätellyt, että ”toisin kuin Radio Helsingin uutinen kertoo, Räsänen ei väitä, että ajankohtainen lakialoite olisi YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen. Tällaista näkemystä hän ei haastattelussa esitä sen enempää ajatuksen tasolla kuin suorana lainauksena, jollainen on löytänyt tiensä Radio Helsingin uutisen otsikkoon.”

  Esitin perusteluita sille, että Radio Helsingin uutisointi oli oikeutettua eikä virheellistä. Lainausmerkkien käyttö oli sitä, kuten 1. kommentissani totesin. Erimielisyys vallitsee minun nähdäkseni siitä, voiko avioliiton määritellä yhtä aikaa kahdella eri tavalla. Havainnollistin tätä lopuksi ev. lut. kirkon määrittelyllä. Se on käypä esimerkki nyt puheena olevasta tilanteesta. Kun kirkko määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi, se todellakin aukottomasti sulkee pois sen vaihtoehdon, että myös miehen ja miehen tai naisen ja naisen välinen liitto voisi olla kirkon määritelmän mukainen avioliitto, johon kirkko sitten myös vihkisi. Tuntuisi erikoiselta, jos väitettä, jonka mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitto on kirkon vallitsevan avioliittomääritelmän vastainen, pidettäisiin virheellisenä ja harhaanjohtavana. Sitä taustaa vasten en ymmärrä blogistin Radio Helsingin uutisointia kohtaan esittämää kritiikkiä ja katson, että hän itseasiassa, ironista kyllä, syyllistyy kirjoituksessaan siihen, mistä Radio Helsinkiä moittii.

  Räsänen ei ole yksin väittäessään, että ihmisoikeusjulistus määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Näin toteaa myös Eero Huovinen lausunnossaan lakivaliokunnalle kansalaisaloitteesta. Myös piispa Jolkkonen oli tällä kannalla tuoreessa kirjoituksessaan. Minulle kysymys ei siis ole Räsäsestä.

 23. Vielä lyhyt kommentti Janille, jossa oikeastaan toistan aiemmin kirjoittamani.

  Voi hyvin olla, että YK:n ihmisoikeusjulistuksessa avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä liittona. Tämä ei kuitenkaan vielä merkitse sitä, että muunlaiset avioliittomallit olisivat välttämättä ihmisoikeusjulistuksen vastaisia.

  Jokainen, joka lukee YK:n ihmisoikeusjulistuksen artiklan 16, huomaa ettei siinä erityisesti *määritellä* avioliittoa vaan korostetaan jokaisen oikeutta solmia avioliitto. Kirkon määritelmät ovat luonteeltaan selvästi eksplisiittisempiä ja eksklusiivisempia.

  Erimielisyytemme aihe lienee nyt selvästi paikallistettu.

  1. Antti, valitettavasti ei. Kysymys oli Räsäsen näkemyksestä ihmisoikeusjulistuksesta, jota uutinen koski. Räsäsen eksplisiittinen kanta on luettavissa kirjoituksesi litterointiosiosta. Totesin jo aiemmin kahteen otteeseen, että YK:n ’aivoituksien’ pohtiminen voidaan tässä jättää tarkastelun ulkopuolelle, kyse kun on Räsäsen sanomisista. Olin tosin näemmä tuolla ylempänä asiaa koskevassa kommentissani kirjoittanut virheellisesti ”haluan” kun tarkoitin kirjoittaa ”haluat”. Mutta emme jostain syystä taida päästä asiassa eteenpäin, joten kiitän tässä vaiheessa keskustelusta!

 24. Räsänen rikkoo myös YK:n julistuksen 30. artiklaa vastaan väittämillään:
  ”30. artikla. Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.”

 25. ”Jokaisella miehellä ja naisella on oikeus solmia avioliitto” tarkoittaa että molemmilla sukupuolilla on oikeus solmia avioliitto. Se ei tarkoita, että avioliitto tulisi solmia vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa.

  P.S. Kirkko ja valtio erotettiin jo keskiajalla. Vaikka yhteiskuntaamme kristinusko on vaikuttanut todella paljon ja arvomaailmamme perustuu kristillisiin arvoihin, niin uskonasiat voisi pitää ulkona politiikasta. #päivi

  1. ”… ja arvomaailmamme perustuu kristillisiin arvoihin.”

   Mitä erityisesti vain ja ainoastan kristillisä arvoja noudatamme, siis arvoja joita ei olisi ollut olemassa 1) ennen kristinuskoa, kristinuskon kansa 2) samanaikaisesti ja sitten kristinuskon 3) vallan vähennyttyä? Tosiasiassa monet nykyiset perusarvomme olivat jo muinaissuomalaisilla, ja huom! V a l i s t u k s e n kristinusko ylihypäten a n t i i k i s t a nostamat arvot ovat ne, joihin mm. yhteiskuntamme tasa-arvo ja hyvinvointi ja suht, hyvä lainsäädäntö tällä hetkellä perustuvat.

   1. Kristityt ottavat aika härskisti kunnian arvoistaan, joita eivät itse kuitenkaan keksineet, vaan jotka tosiaankin on dokumentoitu jo antiikin aikana ja lisäksi esiintyvät monissa muissa uskonnoissa. Melko – höm – epäkristillistä näin laatikon ulkopuolelta katsottuna. 😀

    1. Niin, lainsäädännöstämme esim. voimme sanoa, ettäLainsäädäntömme pohjautuu lähinnä roomalaiseen ja
     germaaniseen oikeuteen. Joitainkanonisia perheoikeudellisia kohtia
     lukuunottamatta. Yo krist. myytti perustuu laisäädäntöön joskus 1700-luvulta. On otettava ennekaikkea huomioon, että esim.omaisuusrikoksisia koskevat yleisperiaatteet (varkauden
     sanktioitavuus jne) eivät ole mitään erityisesti kristillisiä periaatteita. Varkaus on sanktioitu kaikkialla maailmassa ennenkuin kristinuskosta tiedettiin mitään. Tämä noin vain esimerkin vuoksi.
     Roomalaisen oikeuden vaikutuksia suomalaiseen lainkäyttöön: Bysantin keisari Justinianus kokosi antiikin Rooman lait ja oikeustiedon Corpus Iuris Civilis –teokseksi 530-luvulla. Teos unohtui sitten kokonaan varhaiskeskiajalla, mutta ”löydettiin” uudestaan, kun oikeustiede elpyi 1100- luvulla Italian Bolognasta lähtien. Keskiajalla teosta pidettiin raamatun tapaisena ehdottomana totuutena, mutta myöhemminkin sen monet periaatteet ovat siirtyneet eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön. Erityisesti 1800-luvun alussa julkaistut ranskalainen Code Civil ja saksalainen Bürgerliche Gesetzbuch välittivät roomalaisia oikeusperiaatteita eurooppalaiseen lainsäädäntöön.
     Pohjoismaat tulivat oikeudenkäytössään pitkään toimeen turvautumalla vanhoihin maanlakeihin sekä lähinnä Saksan kautta tulleisiin roomalaisen oikeuden periaatteisiin. Lars Björnen mukaan kerrotaan Svean hovioikeuden pöydällä olleen vielä 1700-luvulla kaksi kirjaa: Kristofferin maanlaki sekä Corpus Iuris Civilis.
     Roomalaisen oikeuden periaatteet kiteytetään usein latinankielisiin lentäviin lauseisiin. Professori Björne heittää näistä muutaman esimerkin:

     AUDIATUR ET ALTERA PARS = kuunneltakoon myös toista osapuolta.

     JUS EST ARS BONI ET AEQUI = oikeus on hyvän ja kohtuullisen taito.

     FAVOR DEFENSIONIS = suosi puolustusta

     RATIO LEGIS = (etsi) lain tarkoitus.

     Konkursseja ja testamentteja

     Kun puhutaan roomalaisen oikeuden vaikutuksesta Suomen nykyiseen siviilioikeuteen, on Björnen mukaan v a i k e u k s i a l ö y t ä ä a l u e , j o s s a s i t ä e i o l e o l l u t

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *